Category Archives: Self-help

Målinriktad framgång?

Jag läser en mängd självhjälpslitteratur i min forskning. Ett budskap som återkommer i denna genre, liksom i många andra sammanhang, är vikten av att vara målinriktad. Hur ska du uppnå någonting om du inte har något mål? Det tycks finnas en oerhörd rädsla för vad individen blir (eller snarare inte blir) om hon inte har några mål med sig själv, med sitt jobb, med sitt liv. Ett misslyckande kan tolereras,  då är det bara att formulera nya mål. Men det hon inte får göra är att stå still, slå sig till ro, vara nöjd, eller än värre, likgiltig. Målen som ska formuleras handlar nästan alltid om att göra framsteg eller ha  framgång – av andlig, social eller ekonomisk art. När jag så läste (om) Viktor Frankls bok Livet måste ha mening, vars första delar publicerades på tyska redan 1946, stötte jag på detta uppfriskande citat:

“Sträva inte efter framgång – för ju mer du inriktar dig på framgången, desto säkrare är det att den uteblir. Framgång är nämligen lika litet som lycka något som kan eftersträvas. Den måste komma av sig själv, och det gör den endast som en icke åsyftad bieffekt av det peronliga engagemanget i en sak som är större än man själv, eller som en biprodukt till hängivelsen åt en annan människa. Lycka är något som kommer, och detsamma gäller framgång: du kan få den genom att du inte bekymrar dig om den. Jag vill att du skall lyssna till vad ditt samvete bjuder dig att göra och sedan utföra detta så bra du någonsin kan. Du skall få se att framgången i det långa loppet – just i det långa loppet – kommer till dig just för att du glömt tänka på den.”

Detta citat är taget från bokens förord. På engelska har boken titeln Man’s Search for Meaning. An Introduction to Logotherapy