Publications

Jenny Eklöf och Christer Nordlund, “En humanistisk fågel Fenix: Från kris till offensiv”, Kulturella Perspektiv, nr 1, 2013, p. 49-51.

Jenny Eklöf and Astrid Mager, “Technoscientific Promotion and Biofuel Policy”, Media, Culture & Society, forthcoming 2013. (Accepted)

Jenny Eklöf, “Mindfulness i självhjälpskulturen – en svårtolkad motsägelse”, Kulturella Perspektiv, nr 2, 2012.

Jenny Eklöf, Helena Ekerholm and Erland Mårald, “Promoting Ethanol in the Shadow of Oil Dependence: 100 years of Arguments and Frictions in Swedish Politics”, Scandinavian Journal of History, vol. 37, no. 5,  2012.

Jenny Eklöf, “Success Story or Cautionary Tale?: Swedish Ethanol in Co-Existing Science-Policy Frameworks, Science and Public Policy, vol. 38, no. 7, 2011.

Carina Keskitalo, Jenny Eklöf and Christer Nordlund, “Climate Change Mitigation and Adaptation in Sweden’s Forests: Capturing Carbon and Fuelling Transports”, in Energy, Environment and Human Response in Northern Europe, New York, Springer, 2011.

Jenny Eklöf, ”Kan en humanist forska om genteknik och biobränslen?”, Thule: Kungliga Skytteanska Samfundets Årsbok 2010.

Jenny Eklöf and Christer Nordlund, “Den tvärvetenskapliga miljöforskningens ideal, fallgropar och realiteter” in Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria, ed. Bosse Sundin and Maria Göransdotter (Umeå, 2008).

Jenny Eklöf, Gene Technology at Stake: Swedish Governmental Commissions on the Border of Science and Politics, VDM Verlag (Taschbuch, 2008).

Jenny Eklöf, Gene Technology at Stake: Swedish Governmental Commissions on the Border of Science and Politics, PhD thesis (Umeå, 2007).

Jenny Eklöf, “Den åtrådda platsen: Tankar om vetenskap i det offentliga rummet” i Topos, ed. Erland Mårald and Christer Nordlund (Stockholm, 2006).

Jenny Larsson & Kjell Jonsson, “Mellan vetenskap och vers: Ärftlighetsforskare som publika vetenskapsmän 1940-1960” in Den mediala vetenskapen, ed. Anders Ekström (Nora, 2004).

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

www.jennyeklof.net