Tag Archives: new knowledge

Tålamod som dygd och nödvändighet

Tålamod är ett måste i forskningsprocessen. Det står inte om detta i metodböckerna eller i de etiska riktlinjerna. Inte heller framhåller forskare tålamod i sina meritförteckningar, eller lyfter fram det när de söker anslag. Men i verkligheten behövs det. För det blir aldrig som man tänkt sig. Och det som blir av har man ofta svårt att tåla, i alla fall i början.

Jag sitter här med ett berg av artiklar som jag behöver gå igenom och koda. Bara urvalet har tagit mig flera månader att göra, och jag är fortfarande inte riktigt säker på om jag prickat rätt. Nu återstår det dryga, långsamma och nötande läsandet, omläsandet, antecknandet, bläddrandet, kodandet, sorterandet, omprövandet.

Så, man måste ha tålamod nog att leva sig igenom långa och många stunder av icke-insikt. Man måste traska runt i sina egna uppkörda tankespår utan tillstymmelse till nytänkande. Man måste klara av se sina egna gamla utnötta älsklingsformuleringar stirra tillbaka från skärmen, trots att den goda avsikten varit att hitta ett språk som kunde göra nya tankar rättvisa. Man måste ha tålamod också med sin egen uppgivenhet inför avsaknaden av ”resultat”. En gammal uppsatshandledare i sociologi försökte försäkra mig om att ”även avsaknaden av ett resultat är ett resultat”. Jo, kanske det. Men ett väldig tråkigt sådant, och definitivt icke publicerbart. Så inte nog med att det ofta tar lång tid för ”ny” kunskap att bli till – den som vi i något svagt ögonblick inbillat finansiärer, kollegor och oss själva att allt handlade om – vi måste också tåla vår egen känsla av otillräcklighet och rastlöshet när den nya kunskapen inte motsvarar förväntningarna.

För så en dag sitter man där och ett mönster framträder i materialet, en koppling man tidigare inte sett, ett förhållande man tidigare inte kunnat verbalisera, och då gläds man över att man tålde processen dit.